Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů – email

Respektujeme Vaše právo na ochranu osobních údajů. Touto oblastí se zabývá nařízení EU GDPR.

Pro účely zasílání emailů zpracováváme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Kdo má k těmto informacím přístup a komu mohou být zobrazeny?

Kromě správce (viz níže) mohou být údaje potenciálně k dispozici těmto dalším smluvním subjektům:

  • ACTIVE 24, s.r.o., ČR, IČ: 25115804,
  • ECOMAIL.CZ, s.r.o., ČR, IČ: 02762943;
  • MICROSOFT s.r.o., ČR, IČ: 47123737,
  • Sparkpost, Inc., MD, USA, složka: T00399497,
  • Google Ireland, Irsko, reg. č.: 368047,
  • Ing. Antonín Fuksa, ČR, IČ: 74989791.

Jak chráníme a zabezpečujeme Vaše informace?

  • Při zpracování dat se řídíme interní směrnicí o kybernetické bezpečnosti.
  • Se zpracovateli máme uzavřeny smlouvy o ochraně osobních údajů a o mlčenlivosti.
  • E-maily odesíláme pouze přes šifrovaný kanál SSL/TLS.

Jak dlouho uchováváme Vaše data?
Data uchováváme po dobu 10 let, pokud nedojde k výmazu nebo prodloužení.

Jak můžete nechat upravit nebo vymazat své informace?

Připomínáme, že máte následující práva: požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu níže, nejlépe doporučeným dopisem nebo zprávou do datové schránky. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

Kontaktní informace správce:

Blue step spol. s r.o., Jinonická 804/80, 158 00, Praha 5, ID datové schránky: uk6r3nr.
Platnost od 2022-09-06